Dobré ráno, je sobota 20.7.2024, 8:36. Dnes má svátek Vítězslav, zítra Magdaléna.

REKLAMA - GENERÁLNÍ   PARTNER

Detail

NOVINKA - Aktualizační a prolongační kursy v roce 2021

2020-12-27 21:25:06 | obecnipolicie.cz ©

Nabídka termínů aktualizačních kursů (každý rok pořádané jednodenní kursy k aktuální právní problematice započitatelné do povinného školení a výcviku dle § 4e odst. 2, 3 zákona o obecní policii), a dále prolongačních kursů pro rok 2021 s kompletním zabezpečením.

Ustanovení § 4e zákona o obecní policii (Odborná způsobilost strážníka) v odst. 2 a 3 stanoví, že od roku 2018 po vykonání čtyř zkoušek odborné způsobilosti je obec povinna vždy po 5 letech zabezpečit školení a výcvik strážníka ve vzdělávacím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro přípravu k činnostem strážníka obecní policie, kdy výše uvedené vzdělávací zařízení vydá strážníkovi potvrzení o vykonání školení a výcviku.

S ohledem na výše uvedené, a po dohodě s Ministerstvem vnitra, nabízíme v rámci výše uvedené zákonné povinnosti každoročně jednodenní kursy v průběhu výše uvedeného pětiletého období, kdy na základě prezenčních listin z jednotlivých školení je vždy každému strážníkovi po 5 letech vystaveno potvrzení (osvědčení) o vykonání povinného školení a výcviku dle výše uvedeného § 4e odst. 2, 3 zákona o obecní policii.

V těchto jednodenních kursech během 5letého cyklu vzdělávání strážníka jsou probírány aktuální novely zákonů dotýkajících se činnosti strážníka (aktuálně novela zákona o obecní policii, zákona o zbraních, dopravních předpisů atd.), judikatura (např. k příkazovým blokům apod.) či aktuální stanoviska Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy atd. Tento průběžný model každoročních jednodenních školení je dle našeho názoru pro MP přínosem, na rozdíl od jednoho vícedenního školení jednou za 5 let, které z podstaty věci ani nemůže být aktuální k potřebám MP!


Nabídka aktualizačních a prolongačních kursů 2021

Autor: obecnipolicie.cz ©

Reklama
Reklama
www.obecnipolicie.cz
© Obecní, městská policie
Právní doložka
Editace