Dobré odpoledne, je sobota 17.4.2021, 16:35. Dnes má svátek Irena, zítra Rudolf.

REKLAMA - GENERÁLNÍ   PARTNER

Detail

Aktualizační a prolongační kursy v roce 2021 - AKTUALNÍ INFORMACE!!!

2021-02-28 19:28:29 | obecnipolicie.cz ©

Nabídka termínů aktualizačních kursů (každý rok pořádané jednodenní kursy k aktuální právní problematice započitatelné do povinného školení a výcviku dle § 4e odst. 2, 3 zákona o obecní policii), a dále prolongačních kursů pro rok 2021 s kompletním zabezpečením.

Ustanovení § 4e zákona o obecní policii (Odborná způsobilost strážníka) v odst. 2 a 3 stanoví, že od roku 2018 po vykonání čtyř zkoušek odborné způsobilosti je obec povinna vždy po 5 letech zabezpečit školení a výcvik strážníka ve vzdělávacím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro přípravu k činnostem strážníka obecní policie, kdy výše uvedené vzdělávací zařízení vydá strážníkovi potvrzení o vykonání školení a výcviku.S ohledem na výše uvedené, a po dohodě s Ministerstvem vnitra, nabízíme v rámci výše uvedené zákonné povinnosti každoročně jednodenní kursy v průběhu výše uvedeného pětiletého období, kdy na základě prezenčních listin z jednotlivých školení je vždy každému strážníkovi po 5 letech vystaveno potvrzení (osvědčení) o vykonání povinného školení a výcviku dle výše uvedeného § 4e odst. 2, 3 zákona o obecní policii.V těchto jednodenních kursech během 5letého cyklu vzdělávání strážníka jsou probírány aktuální novely zákonů dotýkajících se činnosti strážníka (aktuálně novela zákona o obecní policii, zákona o zbraních, dopravních předpisů atd.), judikatura (např. k příkazovým blokům apod.) či aktuální stanoviska Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy atd. Tento průběžný model každoročních jednodenních školení je dle našeho názoru pro MP přínosem, na rozdíl od jednoho vícedenního školení jednou za 5 let, které z podstaty věci ani nemůže být aktuální k potřebám MP!

Co se týče termínů školení, vzhledem k současné situaci se odkládají školení v březnu zatím bez konkrétního náhradního termínu s tím, že v rámci předběžně domluvených termínů budeme dotčené MP postupně oslovovat v druhé polovině března, je ale možná i aktivita ze strany jednotlivých MP, pokud to pro MP bude nutné, potřebné, viz dále.
V současné době sice umožňuje krizové opatření provádět školení strážníků, ale pouze za účasti 10 osob v uzavřeném prostoru, včetně vyučujícího. Věříme, že za měsíc už situace bude lepší, nicméně už jsme praktikovali školení v souladu s krizovými opatřeními tak, že kurs měl do 18 osob a rozdělil se tedy na dvě půlky, jedna přišla ráno a druhá odpoledne, aby nebyl překročen počet osob v zasedací místnosti a proškolili se v ten den všichni strážníci.
To je jedna možnost, pokud by krizová situace byla stejná, kursy s větším počtem lidí je pak možné domluvit na dva dny ve stejném režimu.
Ještě poznámku, kurs na dálku nikdy úplně nenahradí prezenční formu ze zkušenosti z loňského roku, chybí tam ta bezprostřední interakce na učebně, a jen pro čárku dělat školení nechceme, pokud garantujeme nějakou kvalitu, to by byla až ta mezní situace.


Nabídka aktualizačních a prolongačních kursů 2021

Autor: obecnipolicie.cz ©

Reklama
www.obecnipolicie.cz
© Obecní, městská policie
Právní doložka
Editace