Dobré ráno, je sobota 20.7.2024, 7:45. Dnes má svátek Vítězslav, zítra Magdaléna.

REKLAMA - GENERÁLNÍ   PARTNER

Detail

Aktualizační kursy a prolongace - podzim 2021 - AKTUALNÍ INFORMACE!

2021-11-30 11:34:14 | obecnipolicie.cz ©

Nabídka termínů aktualizačních kursů (každý rok pořádané jednodenní kursy k aktuální právní problematice započitatelné do povinného školení a výcviku dle § 4e odst. 2, 3 zákona o obecní policii), a dále prolongačních kursů na podzim 2021 s kompletním zabezpečením.

Ustanovení § 4e zákona o obecní policii (Odborná způsobilost strážníka) v odst. 2 a 3 stanoví, že od roku 2018 po vykonání čtyř zkoušek odborné způsobilosti je obec povinna vždy po 5 letech zabezpečit školení a výcvik strážníka ve vzdělávacím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro přípravu k činnostem strážníka obecní policie, kdy výše uvedené vzdělávací zařízení vydá strážníkovi potvrzení o vykonání školení a výcviku.


S ohledem na výše uvedené, a po dohodě s Ministerstvem vnitra, nabízíme v rámci výše uvedené zákonné povinnosti každoročně jednodenní kursy v průběhu výše uvedeného pětiletého období, kdy na základě prezenčních listin z jednotlivých školení je vždy každému strážníkovi po 5 letech vystaveno potvrzení (osvědčení) o vykonání povinného školení a výcviku dle výše uvedeného § 4e odst. 2, 3 zákona o obecní policii (výjimečně lze po dohodě uznat i nižší frekvenci než 5x v daném pětiletém období).


V těchto jednodenních kursech během 5letého cyklu vzdělávání strážníka jsou probírány aktuální novely zákonů dotýkajících se činnosti strážníka (např. novela zákona o obecní policii, zákona o zbraních, dopravních předpisů atd.), judikatura (např. k příkazovým blokům apod.) či aktuální stanoviska Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy atd. Tento průběžný model každoročních jednodenních školení je dle našeho názoru pro MP přínosem, na rozdíl od jednoho vícedenního školení jednou za 5 let, které z podstaty věci ani nemůže být aktuální k potřebám MP!


Uvedené termíny aktualizačních jednodenních školení (a také prolongací) jsou uváděny od září 2021 až do prosince 2021. Jde o prezenční formu vzdělávání, v případě zpřísnění epidemiologických opatření či v jiných odůvodněných případech se nabízí i forma distanční (formou on-line videosemináře).Nabídka aktualizačních kursů a prolongací - podzim 2021

Autor: obecnipolicie.cz ©

Reklama
Reklama
www.obecnipolicie.cz
© Obecní, městská policie
Právní doložka
Editace