Dobré odpoledne, je úterý 15.10.2019, 14:34. Dnes má svátek Tereza, zítra Havel.

REKLAMA - GENERÁLNÍ   PARTNER

Detail

Vaše názory

2011-07-24 10:06:51 | obecnipolicie.cz ©

V této rubrice uveřejňujeme Vaše názory, které nemají povahu otázek (viz rubriky „rádce občana“ resp. „rádce strážníka“), ale vyjádření k problematice obecní policie. Chceme dát prostor každému, kdo cítí potřebu se k něčemu z této problematiky vyjádřit, ať se jedná o názor laika či odborníka. Vyhrazujeme si však právo nezveřejňovat názory, které jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod či ostatními nepsanými pravidly morálního a etického kodexu naší společnosti. Všechny názory jsou seřazeny podle data, kdy nám došly. Uveřejňujeme je pochopitelně anonymně (pouze iniciály pisatele), pokud nebude ve Vašem dopise žádost o uveřejnění Vaší identity.

28.5.2008
Vážený Pane Roneši,
děkuji Vám za rychlou, podrobnou a jasnou odpověď.
Dovolte abych vyjádřil uznání za Váš server a Vaši snahu informovat veřejnost.
S úctou,
Daniel M.


28.12.2006
Vážený pane Roneši,
přeji Vám vše nejlepší do roku 2007, hodně zdraví a trpělivosti ve vaší práci, kterou velmi oceňuji. A myslím, že nejsem sám, kdo si Vaší práce váží. O tom svědčí obrovský zájem o vašeho rádce a celé stránky Obecní policie jako celek.
Ještě jednou vše nejlepší a držte se. JUDr. Z.Č.


2.2.2006
Vážený pane Roneš
velice si Vás vážím pro to co děláte, dělat dneska něco pro dobro věci a zadarmo tak to se nevidí. Vřelý dík. Str. MP


28.12.2005
Vážený pane Roneši,
Přeji Vám do dalšího roku hodně úspěchů a trpělivosti. Vaše stránky jsou čím dál lepší, pro strážníky dnes již nepostradatelné. Velmi záslužná a obětavá práce. Chci Vám i za sebe poděkovat.
JUDr. Z.Č.


19.12.2005
Vážený pane Roneši.
Za dobu, co funguje server obecni police jsem vaše stránky navštívil mnohokrát a téměř vždy jsem našel "co jsem potřeboval." Vaše stránky jsou vynikajícím pomocníkem pro naši práci a za to Vám patří dík.
J.R., strážník MP


9.9.2005
Dobrý den,
vaše nášivky ozbrojených sborů jsou super, avšak musím konstatovat ,že u nášivky VSČR je pouze jedna a to je omyl. VSČR má složku , která je omylem přiřazena k VSČR, a to je Justiční stráž , která plní úplně jiné úkoly než vězeňská služba. Všichni příslušníci Justiční stráže a pracovníci justice čekají na okamžik, kdy bude působit JS jako samostatná složka , která nebude zatěžovaná nic říkajícím oborem pro justiční stráž, a to oborem vězeňství.
Škoda , že nemáme takové www stránky jako Vy - funkcionáři VSČR by to nepřežili, oni JS berou jako složku II kategorie.
Přeji Vám mnoho úspěchů. Příslušník Justiční stráže.
Díky za mail, snažíme se.
Co se týče Justiční stráže, je mi tato problematika známa, ovšem jinou nášivku zatím nemáme k dispozici. Pokud byste ji dokázal poslat v elektronické podobě, byl bych rád. Pokud ale užívá stejnou
nášivku, stačí doplnit popis nášivky. Roneš

5.10.2005
Vážený pane Roneši,
Vaše stránky jsou perfektní a vzhledem k tomu,že technika dorazila již konečně i ke mně domů,tak té možnosti plně využívám.Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za všechny strážníky,kteří se na Vás obrátili s nějakým " pracovním problémem" a vy jste jim poradil,vzhledem k naší profesi strážníků,je taková odborná pomoc k nezaplacení.Klobouk dolu před Vašimi znalostmi.
Přeji hodně úspěchů - ve všem,s pozdravem J.O.


10.5.2005
Dobrý den,
tímto Vám chci poděkovat za Vaši pomoc, nám strážníkům, při orientaci ve složité spleti zákonů.
S pozdravem J.D. BRNO

O.K.
I já velmi děkuji za podporu. Jan Roneš, provozovatel www.obecnipolicie.cz


26.4.2005
Dobrý den pane Roneši,
po delší době Vás chci opět pozdravit a poděkovat za práci, kterou na svých stránkách odvádíte. Máte velkou důvěru strážníků. Všiml jsem si, že se mění struktura a zejména forma otázek. Stále více
strážníci předkládají ke konzultaci svůj názor, což je velmi významný posun. Přeji hodně trpělivosti v další práci a hodně úspěchů, Vaše stránky doporučuji i strážníkům, kteří absolvují u nás. Ještě jednou - hodně trpělivosti ( já bych jí asi neměl) a velké uznání za práci. Čk.

Moc děkuji za Váš mail a poděkování; od takového odborníka vždy potěší a povzbudí. Také souhlasím
s tím, že erudice strážníků se zvyšuje, což je vidět z dotazů, které dostávám. To je pozitivní zjištění, i když to z mého pohledu znamená náročnější zpracování.
S pozdravem Jan Roneš, provozovatel www.obecnipolicie.cz


18.5.2005
Vážený pane Roneš,
po nějaké době jsme se podíval na stránky obecnipolicie.cz a v "rádci strážníka" bych chtěl reagovat na téma "Hluk z provozoven"
Hluk, který je předmětem diskuze je v zásadě trojího druhu
a) hluk provozovny, resp. hluk vycházející z provozu provozovny (a je jedno jestli je to autodílna nebo diskotéka)
b) hluk fyzických osob nacházejících se v provozovně
c) hluk pozadí
Hluk provorovny má maximální limity, které jsou dány obecně závaznými právními předpisy a ČSN. Z veřejné hudební produkce je limit 50dB ve dne a 40dB v noci. Hluk z provozovny je oprávněna měřit hygienická stanice a certifikované osoby v oboru "akustika, hluková měření a studie" s razítkem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Nikdo jiný nemá oprávnění zjišťovat a měřit hluk provozovny, resp. může tento hluk měřit, ale průměrný majitel diskotéky toto měření "rozcupuje" na kousíčky jasnou argumentací: Provedené měření musí být v souladu s příslušnou ČSN a musí být vyhotoven zápis autorizované osoby. Tedy tvrzení, že některé městské policie jsou vybaveny přenosnými měřiči hluku je sice krásné, ale pokud se budeme bavit o strikní zákonnosti, tak pokud strážník tento přístroj použijí, tak jej nepoužívají v souladu s právním řádem ČR, protože nemají oprávnění k certifikovanému měření (tedy neznám jediného strážníka, který toto oprávnění má, protože by zcela jistě živil jinak nežli jako stržník:-) - inženýr s certifikátem ČKAIT je placený mnohem lépe nžli strážník:-)). Právní hodnota výsledků měření je stejná jako kdyby řekl "já jsem slyšel rámus...". Rovněž mě udivuje tvrzení pokud by přestupkové komisi nestačilo z objektivního hlediska např. svědectví přítomných občanů. "Svědectví" přítomných občanů opět z výše uvedených důvodů nemůže přestupkové komisy stačit, a pokud by "stačilo", tak je zde na zvážení § 158 trestního zákona proti členům komise, kteří hlasovali o přestupku - "vinen".
Nezlobte se na mne, ale prostě ani strážnící, ani žádný jiný orgán veřejné správy si absolutně nemůže dovolit postupovat tak, jak jste napsal svůj právní názor. Srovnejte si to analogicky s měřením rychlosti vozidel, jak by jste reagoval, pokud by občané svědčili slovy ... no to vozidlo jelo rychle... " a z hlediska např. přítomných občanů by komise uznala řidiče vinným z nepřiměřené rychlosti"?!
Strážník v tomto případě postupuje takto:
Dle § 11 zák. o OP může vyzvat provozovatele veřejné produkce, aby předložila hlukovou studii nebo hlukovou zkoušku provedenou autorizovanou osobou ČKAIT, protože provozovatel veřejné produkce má za povinnost takovou studii nebo hlukovou zkoušku mít jako součást KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ vydaného stavebním úřadem na základě vydaného souhlasného stanoviska hygienické služby.
Hluková studie udává teoretické prostupnosti použitých materiálů v závislosti na zdroji hluku - v případě veřejné hudební produkce je jím zpravidla hudební aparatura. Jen pro zajímavost max. průměrná hlučnost veřejné hudební produkce delší než 4 hodiny je 90dB a z tohoto se vychází ve studiích. Tedy na základě studie se musí provozovateli prokázat, že průměrná hlučnost aparatury je překračována, tedy měření je nutné provést v centru mezi reproduktory ná základě středu úkhlů, vektorů a dalších "slátanin" kterým normální člověk nerozumí:-), proto i orgány hygienické služby a k souhlasnému stanovisku v případech, kdy studie neprokáže 100% útlum (např. atomové bunkry či budovy o podboně dimenzovaných zdech) vyžaduje hlukovou zkoušku.
Hluková zkouška je zkouška konkrétního daného typu hudební aparatury s uvedením typologie a výkonů jednotlivých komponentů. Při změně jednotlivého komponentu se de jure musí hluková zkouška opakovat.
Pokud provozovatel nesvolí ke kontrole typologie a nastavení zařízení, tak má opět strážník smůlu, protože zvukové pracoviště (pracoviště diskžokeje) není prostorem určeným pro zákazníky a tudíž strážník nemá oprávnění dle § 17c zák o OP.
Postup strážníka je v takovém případě možný
a) podat oznámení orgánu hygienické služby, která provede měření
b) najmout si autorizovanou osobu ČKAIT a zaprotokolovaný výsledek použít v oznámení na jiný správní delikt orgánu hygienické služby, protože se nejedná o přestupek dle § 47, odst. 1, písm. b), zák. č. 200/1990 Sb.
c) podat oznámení na stavební úřad, který má oprávnění v rámci místního šetření provést kontrolu měření hluku včetně nastavení aparatury - samozřejmě technicky by kontrolu měla provést osoba mající tzv. vyhlášku 50:-) V prvním a posledním případě výsledek není zaručen, protože stavební úřad ani hygiena pravděpodobně nepřiběhne okamžitě a po ukončení hudební produkce může být tzv. limiter opět nastaven do limitů.
Další problematikou je hluk fyzických osob, který při konání veřejné produkce může být slyšet vedle hluku z provozovny. Tento hluk ovšem není problémem provozovatele, ale jenotlivých fyzických osob (zpravidla návštěvníků), kteří tento hluk vytvářejí. Zde lze postupovat dle § 47, odst. 1, písm. b), zák. č. 200/1990 Sb., ale opět je špatně dokazatelné, že právě tento hluk způsobila daná fyzická osoba. Ovšem pozor na konkrétní limity dle ČSN!!!! Hluk osob vyskytujících se na veřejném prostranství např. ulici může dosahovat úrovně 60dB (normální rozhovor), hluk dopravy může v tzv. špičkách dosahovat ještě vyšších hodnot, např. hluk projiždějícího vozidla je kolem 80-90dB, protože v obou případech se jedná o tzv. hluku na pozadí a tento se měří v hodinovém resp. 8mi hodinovém průměru.
Hluk fyzických osob a hluk pozadí pokud je v daném 1/4 hodinovém průměru vyšší než hluk provozovny, tak je hluk provozovny neměřitelný a výsledky jsou neprůkazné. Beru celou problematiku celkem ve zkratce, protože je trocha složitější. Například měření se provádí na jasně definovaných místech (2m od fasády obytného domu nebo 2 m od okna bytu, jedná-li se o měření ve výšce). Limity v bytech jsou nižší, ale situace má jeden háček - pokud teoreticky má někdo zvukově prozvučný dům nebo má otevřené okno, tak má smůlu, protože se berou limity 2m od fasády nebo okna a ne uvnitř bytu, pokud se ovšem neprokáží prostupy nikoli vzduchem, ale např. zemí nebo okolními domy a to dělá již zmíněná hluková studie, která je celkem drahá.
Ovšem z celého vyplývá, že pokud za mnou jako za provozovatelem veřejné hudební produkce přijde strážník s "měřákem" v ruce, tak se mu vysměji a vyhodím ho a ještě na něj podám oznámení pro podezření, že nesplňuje předpoklady dle § 4 odst. 7 zák. o OP s návrhem na odejmutí osvědčení.
s pozdravem a přáním mála škodlivých spoluobčanů
P.Š. DiS, bezpečnostní analytik

Zdravím Vás !
Předem děkuji za Váš příspěvek. Bohužel Vás musím upozornit, že se vyjadřujete k něčemu, co v mé odpovědi není vůbec obsaženo. Pokud si ji ještě jednou pořádně přečtete, zjistíte, že u měření hluku z provozoven odkazuji pouze na místně příslušnou krajskou hygienu. O měření prováděné strážníkem se nevyjadřuji v souvislosti s hlukem pocházejícím z provozoven, ale u porušování veřejného pořádku ze strany hlučného občana na veřejném prostranství, což nemá s hygienickými limity ohledně hluku v provozovnách nic společného.
Pokud se podíváte do Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, zjistíte, že v § 1, odst. 2 je stanoveno, že toto nařízení vlády (tedy i limity a způsob měření) se nevztahuje mimo jiné na hlasové projevy lidí a zvířat.
Tato věc plně spadá pod problematiku veřejného pořádku (jde o ochranu veřejného pořádku a ne o ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) a je tedy v kompetenci strážníků řešit rušení nočního klidu, jakož i jiné jednání narušující veřejný pořádek.
V případě, kdy nelze věc vyřešit na místě v blokovém řízení, strážník oznamuje podezření ze spáchání přestupku příslušnému správnímu orgánu. Toto oznámení je povinen doložit důvody a důkazy o něž se podezření opírá. Dokládá, že byl narušen veřejný pořádek a ne hygienické limity, které pro toto jednání ani nejsou ze zákona stanoveny.
Takže mu nezbývá nic jiného než podchycení svědků, kteří mohou správnímu orgánu poskytnout svědectví, případně doložit orientační hodnoty hluku naměřeného na místě (což ale nemusí mít pro správní orgán vypovídací hodnotu). Je na správním orgánu, aby v daném případě vše posoudil i s ohledem na skutečnost, že zde může existovat i podezření na vzbuzování veřejného pohoršení.
V takovém případě je pak svědectví občanů důležité !
K této problematice se také vztahuje ustanovení § 127 občanského zákoníku.
A k postupu strážníka, který navrhujete, bych řekl pouze jediné : nadbytečné. Co se týče hluku z provozoven, je výkon státní správy v této problematice svěřen zákonem o ochraně veřejného zdraví příslušné KHS, stačí se tedy obrátit na tento orgán. KHS je navíc i věcně příslušná k projednání přestupku resp. jiného správního deliktu na tomto úseku. A co se týče najmutí autorizované osoby k měření, je to hezká teorie, praxe je však jiná, neboť žádná obec nebude vyhazovat peníze za něco, co ze zákona koná KHS.
Závěrem bych chtěl ještě připomenout nevhodný způsob Vaší argumentace i vyjadřování, ke kterému se vzdělaný člověk nemusí snižovat.
S pozdravem Jan Roneš, provozovatel www.obecnipolicie.cz7.4.2004
Pane Roneš,
"vysekávám" Vám velkou poklonu za provoz těchto stránek. Jsou super. Na nic se Vás dnes ptát nebudu a chtěl bych Vám pouze popřát pěkné VELIKONOČÍ SVÁTKY a mnoho dalších úspěchů jak ve tvorbě stránek tak v soukromém životě.
S pozdravem P.H., strážník
Pozn.: I já přeji vše nej..... :-) a hezké léto.
S pozdravem Jan Roneš

2.5.2004
Dobrý večer,
velmi Vám děkujeme za přípravu, na které jste se podílel opravdu velkým procentem.Jsme rádi, že do ulic jdeme po kurzu, který nám dal víc, než jsme očekávali. Věřím, že se budeme snažit informace od Vás praktikovat v co nejhojnějším počtu a výsledky budou viditelné. Ještě jednou děkujeme a posíláme pár fotek.
S pozdravem strážníci z MP T.
Pozn.: Děkuji moc za Váš mail, přeji všem hodně štěstí na ulici i v osobním životě a někdy na viděnou.
S pozdravem Jan Roneš
P.S.: Ta poslední fotka se mi obzvlášť líbí, rád jí dám na webové stránky.

15. 3.2004
Vážený pane Roneši,
Vaši rubriku,věnovanou MP jsem objevil zcela náhodou a jsem skutečně nadšen tím,že se našel člověk,nebo skupina lidí,kteří jsou ochotni se strážníky spolupracovat a radit jim ve skutečné džungli zákonů,nařízení a vyhlášek měst a obcí.Pracuji u MP již od roku 1993 a čím více vím a znám,tím více vím,že nic nevím......
Z tohoto důvodu velmi oceňuji Vaši práci a velice si jí vážím.Od roku 1994 pracuji ve vedoucích funkcích MP, v současné době jako zást.ředitele a společně se strážníky se "prokousáváme" změnami,které přinesly nové právní úpravy jednotlivých právních norem a nutno říci,že v mnoha případech se velice pracně dostaneme k uspokojivému výsledku. A to je proto,že mnoho právníků,včetně našich školitelů má různé názory na stejnou věc, což Vám již několikrát bylo presentováno.
Hezký den,hodně sil, s pozdravem K.V.


3.2.2004
Dobrý den,
jsem z Ostravy a velice mě zaujaly vaše stránky. Hodně vám fandím a uvítal bych kdyby tam u vás byla zviditelněna i naše městská policie. S pozdravem A.

2.2.2004
Vážený pane Roneš!
Rádce strážníka mi doporučil kamarád který navštívil stránky obecní policie a můžu říct, že se mi velmi líbí a pro mou práci strážníka mi pomohly. Jsem rád, že se našel někdo kdo nám pomáhá v práci, která je určitě někdy hodně složitá.
Mnoho úspěchů v práci Vám přeje L. S.
Pozn.: Děkuji, že jste vystihnul to, o co mi jde. Věřte, že poděkování je pro mě ve své podstatě jediná odměna za to, že zpracováváním dotazů trávím spousty hodin, a to měsíc co měsíc. Roneš


27.10.2003
Pane Roneš, dovoluji si touto cestou Vám poděkovat za jasné a srozumitelné
odpovědi na dotazy " nezasvěcených "občanů. Kéž by takových jako Vy bylo více, protože ne každý " zasvěcený " dovede občanům SROZUMITELNĚ vysvětlit kompetence strážníků obecních či městských policií. S pozdravem strážník MP J.Č.

25.10.2003
Vážený pane Roneši,
stále se zájmem sleduji vaši práci na tomto webu a musím Vám znovu vyjádřit velký obdiv. Dovedu si představit to množství práce a hlavně času, který strávíte přípravou na všechny rubriky.
I po odborné stránce je pro mne vaše práce pomocníkem, protože zasílané dotazy pomáhají i při zaměření přednášek k vysvětlení problematiky.
Zaráží mne, že někteří strážníci píší v dotazech, že se ptali na mnoha místech a všude dostávali rozdílné odpovědi. Zatím jsem nezjistil rozpory v tom, co Vy uvádíte a v tom, co uvádím já. Na něco můžeme mít jiný názor, ale oba vycházíme ze stejných stanovisek orgánů ministerstev vnitra a dopravy a spojů.
Přeji Vám hodně trpělivosti a času na nekonečné množství dotazů a rád bych Vás někdy osobně poznal.
Dr. Z.Č.
Pozn.: Děkuji, nápodobně. Jan Roneš

2.8.2003
Přeji trpělivost a vytrvalost ve správě tohoto serveru. Je velmi užitečné, když má strážník možnost nahlédnout na tyto stránky. Myslím, že nás to posunulo v rámci MP o další krok kupředu. S pozdravem strážník L. Z.

17.7.2003
Pane Roneši, zdravím Vás a zasílám několik poznámek:
Přečetl jsem si "rádce strážníka" a mohu říci, že s většinou názorů a stanovisek souhlasím.
Mám asi jiný názor na výklad k světelné signalizaci a STOP. Stanovisko MDaS sice uvádí, že mezi oprávnění strážníků v blokovém řízení patří i porušení světelné signalizace, ale ..... podle mého názoru červená na semaforu - (jde výhradně jen o vozidla, nikoliv chodce a cyklisty) znamená "stůj", stejně tak STOP. Nejde tedy o vjezd zakázán. Stejně tak by se pak mohl použít podobný výklad u příkazových značek, zákazu odbočení - kde, jak víte stanovisko MDaS kompetenci strážníků v BŘ vylučuje.
Něco jiného je porušení těchto značek chodcem a cyklistou. Ale tam půjde o kompetenci vždy, když je zákon porušen. Je jedno jestli obecná, místní nebo přechodná úprava.
Je to názor - závazný bude asi až výklad soudu. Dr. Z.Č.
Pozn.: I já jsem nejprve byl na vážkách, zda červená na semaforu ano či ne, dnes říkám pokud červená ano, pak i STOP ano, protože se jedná o totéž. Jan Roneš

10.7.2003
Dobrý den pane Roneši - dnes jsem se opět podívala na Vaše stránky - musím říci, že jsou skvělé, pokaždé v nich najdu velmi snadno a rychle to co zrovna ke své práci potřebuji. Často využívám "kolonku" tiskopisy - dost mě to urychluje práci. Jinak zasílám pozdrav nejen Vám, ale všem do MP.
Strž. A.K.Vítáme činnost tohoto serveru jako velmi potěšující, chybí mi aktuální informace z činnosti OP i MP. Odkazy na WWW stránky ostatních obecních policií, aktuální telefonní čísla, každodenní úspěchy strážníků, místo pro prezentaci řešených problémů i dotazy. Uvítal bych možnost chatu pouze pro registrované uživatele k naší problematice, bez přístupu veřejnosti a aktuální vzájemné informace ze života! Rádi přispějeme svou „troškou do mlýna“.
Hodnocení jednoznačně kladné, zasíláme aktualizované kontakty na naši městskou policii a přejeme
hodně, hodně úspěchů všem svým kolegyním(„hlavně těm na obrázku“) i kolegům strážníkům z jiných měst..
Petr Krch MP Sedlčany

Pozn.:
Děkujeme za příspěvek, budeme se snažit výhledově informovat z aktuálního dění u OP, hodně záleží i na spolupráci jednotlivých OP. Co se týče řešení problémů a dotazy, jednak v brzké době budou zprovozněny odkazy "Rádce strážníka" a "Rádce občana", ale také připravujeme on-line diskusní stránky na našem webu, kde není podmínkou pro diskusi být zrovna přihlášen (jako u klasického chatu, který už tam je).Uzavření chatu budeme řešit až po spuštění této diskusní stránky.
Jan Roneš


16.5.2003
Zdravím.
Chci se zeptat, zda odkazy Taktika a Služební zákroky nejdou otevřít,
protože tam ještě nic není, nebo zda nejsou pro každého Tondu a
vyžadují nějaký přihlašovací skript, protože v tom případě bych měl
také zájem...
M.K.Plzeň

Pozn.: Tyto odkazy zatím nejsou činné proto, že jsme je zatím nezpracovali v takovém rozsahu, abychom je mohli prezentovat. Poté budou přístupny každému. Prosím omluvte nás, budeme se snažit o co nejrychlejší zprovoznění.
Jan Roneš

5.3.2003
Zdravím Vás pane Roneš.
Je to k nevíře, ale za chvíli to bude již 6 roků, co jsem v Příbrami složil zkoušky a stal se strážníkem. No jo, příšerně to letí...
Jsem velmi rád, a to je i názor mých kolegů, že vznikl web, který se věnuje problematice obecních policií. Patří Vám za to obrovský dík.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem.
J.Š., strážník MP


5.2.2003
Konečně! To je to, co jsme celou dobu na internetu hledali. Každý, kdo někdy hledal nějakou právní normu související s naší prací určitě ví, jaká je to "sranda". A navíc jsou tohle informace takříkajíc od zdroje. Kdo zná pana Roneše, ví, o čem mluvím. VYDRŽTE!
MP L.n.B.


3.2.2003
Vážený pane Roneš,
v současné době je dost velký tlak z různých obecních policií na MV ČR a na MDaS k podání různých výkladů a právních stanovisek k novele zákona o obecní policii. Doporučuji tato ministerstva požádat o zasílání stávajících stanovisek a dalších, které budou vydány později a jejich zveřejnění na vašich stránkách. Uleví se tak ministerstvu a stanoviska budou k dispozici širšímu počtu městských policií.
S pozdravem JUDr. Z.Č., školící zařízení pro MP

Pozn.:
Děkujeme za dobrou připomínku, máme tento záměr a doufáme, že u příslušných ústředních orgánů státní správy najdeme pochopení. Jan Roneš


28.1.2003
Dobrý den,
zdraví Vás MP V.P. Chtěl bych Vám a všem tvůrcům poděkovat za vynikající nápad zřídit tento server.
M.D., strážník MP


19.1.2003
Vážený pane Roneši,
ze všeho nejdříve Vám posílám mnoho srdečných pozdravů a zároveň děkuji za Vaši iniciativu k zavedení tohoto serveru.
Myslím, že podobné internetové stránky jsou pro naši práci velmi potřebné a proto velmi vítám jejich zavedení. Předpokládám, že jejich obsah budete postupně rozšiřovat, protože i v této chvíli jsem si z Vašich stránek "stáhl" mnoho potřebných informací a předpokládám, že mi tento server bude i v budoucnu velmi nápomocen v mé / naší / práci.
Rovněž jsem ocenil odkaz na nášivky MP. Sám jsem sběratel a Váš odkaz na adresy MP mi v mé sběratelské "vášni" jistě pomůže. Předpokládám, že přispěji do Vaší galerie nášivek.
Mějte se moc hezky a přeji mnoho úspěchů.
S pozdravem J.Ch.,strážník MP


15.1.2003
Přeji dobrý den,
V prvé řadě Vám za MP L. přeji vše nej..... do roku 2003. V druhé řadě Vám fandím moc a moc při vedení té stránky, protože mě osobně něco takového velmi scházelo. Mějte se.
L.T., personalista MP


13.1.2003
Vážení, dnes jsem se podíval do vašich stránek a mám radost, co všechno jste udělali. Dobrá práce a užitečná.
JUDr. Z.Č., školící zařízení pro MP


6.1.2003
Vážený pane Roneši.
Dnes jsem poprvé natrefil na stránky www.obecnipolicie.cz a musím říct, že jsem jejím vznikem velmi potěšen. Objevuje se zde spousta zajímavých a užitečných rad a informací nejen pro nás strážníky,ale i pro ostatní občany. Stránky jsou přehledné a graficky na velmi dobré úrovni. Něco podobného na našem internetu dlouhá léta chybělo.
Do další tvorby těchto stránek Vám přeji hodně zdaru.
L.B., strážník MP

Autor: obecnipolicie.cz ©

Reklama

Obecní policie, městská policie - Velebný Obecní policie, městská policie - Dabis

Obecní policie, městská policie - Prime Safetywww.donucovaky.cz

This is alternative content.

www.obecnipolicie.cz
© Obecní, městská policie
Právní doložka
Editace